09
júl. 14
Nyomtatás

Proces verbal

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CĂPÎLNIŢA
Comisia de evaluare şi selecţionare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

 

PROCES VERBAL

atribuirea  contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2014.

Comisia de evaluare şi selecţionare, numită prin Dispoziţia primarului nr. 67/2014, s-a întrunit azi 09.07.2014, în vederea evaluării cererilor de finanţare nerambursabile depuse de solicitanţi şi a aprobării proiectelor declarate cîştigătoare în baza evaluării propunerilor de proiect depuse de către solicitanţii de finanţare, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, stabilite de Legea nr. 350/2005 şi prin procedura privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activităţi de nonprofit de interes local, conform dispoziţiilor Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Comunei Căpîlniţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local, aprobat prin HCL nr.1712014.

.................

Procesul verbal poate fi vizualizat aici.