MagyarRomán

Európa a polgárokért 2019


 

A « „30 év szabadság és demokrácia – 15 év uniós polgárság” - Testvértelepülési találkozó Bercelen az EP választások jegyében» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül Unterwart (20) AT, Modry Kamen (60) – SK, Opatów (60) – PL, CAPILNITA HARGHITA (60) – RO, lakosai. (BERCEL – HU 1500 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne BERCEL, Magyarország HU volt, 19/09/2019 és  23/09/2019 között

Részletes leírás:

19/09/2019 - én a találkozó – Nyitónapján a téma Vendégek érkezése, ismerkedés, szállások elfoglalása - "„Európai szabad és demokratikus jövőnk- Aktív részvétel Európában" – Vita indítása: Testvértelepülési kapcsolataink történelmi időkben születettek. Az EP választás évében jó alkalmat találtunk – testvéreinkkel közösen – polgáraink véleményének meghallgatására, viták kezdeményezésére, a felerősödött szkepticizmus feltárására. Fotó, újságcikk, képeslap-kiállítást állítottunk össze: EP választások 40 éve, a rendszerváltás 30 éve,  2004-től az EU-ban és 10 éve testvérként - témakörökben. „Részvétel és demokrácia Európában” Vita fórumot tartottunk a delegációk, a lakosság, a helyi/térségi döntéshozók részvételével a májusban lezajlott EP választások eredményességéről.

20/09/2019 - án a téma 30 év demokrácia – 15 év uniós polgárság: szabadság és nyitott határok - Rendhagyó Vándor-vitafórum Európa múltjáról és jelenéről: A nap során a kötetlen kirándulás keretei között feldolgozásra kerültek Európa jelenét meghatározó válsághelyzetek. Az EU forrásokból fejlesztett, határon átnyúló Novohrad-Nógrád Geopark területén a helyszínek bemutatása mellett vitát kezdeményeztünk a lakossággal és a résztvevőkkel. Nem csak a természeti és kulturális értékek védelmével, hanem számos olyan témával kapcsolatos véleményeket megismerhettünk, melyek az EU iránti elkötelezettséget csökkentik, polgárainkat elbizonytalanítják.

21/09/2019 – én a téma 10 éve testvérként 10. évfordulós testvértelepülési megemlékezés, valamint Hagyományok napja – Európai hagyományok Európa jövőjének építése: Testvértelepülési Művészeti Találkozó, ahol bemutatkoznak a testvértelepüléseink hagyományőrző és egyéb művészeti csoportjai. A nap célja kultúrák közi párbeszéd erősítése volt. A partnertelepülésünk mindegyike jó példája a többnemzetiség békés egymás mellett élésének. Értékeink bemutatása mellett lehetőséget biztosítottunk Európa különböző tájairól érkező vendégeink hagyományos értékeinek, kultúrájának bemutatására. A nap célja a szakmai viták, az eltérő nézetek közötti különbségek feloldása volt. A kötetlenséggel erősítettük Európaiságunkat, egymás hagyományainak megismerésével erősítettük együvé tartozásunkat.

22/09/2019 – én a téma Mi a jelentősége az Európai Parlamenti választásoknak? EP választás 2019: NYÍLT VITA a 2019-es Európai Parlamenti választások tapasztalatairól, a DEMOKRÁCIA mára országonként rendkívül eltérő állapotáról, a szavazati-, és európai választásokon való részvételi jogról, a választási aktivitás fokozásáról. Találkozónk idejére már lezajlott EP választás országonkénti sikerességéhez a találkozót előkészítő szakaszban tudtunk hozzájárulni. partnereink helyben, saját településeiken a választások fontosságára felhívó akciókat hajtottak végre. Ennek eredményességéről a találkozó 4. napján – melyet az EP választások tapasztalatainak szenteltünk – számoltak be a résztvevők. Döntéshozók, szakértők és a sajtó meghívásával biztosítottuk elvégzett munkánk disszeminációját.

23/09/2019 – án a téma EURÓPA PIKNIK - Testvértelepülési nap az Együttműködő Európa jegyében A nap célja a kultúrák közötti párbeszéd erősítése, félelmeink közös feltárása, egymás kulturális és művészeti értékeinek bemutatásán keresztül a polgárok közötti „határok lebontása”, az ismeret hiányból adódó ellenérzések (szkepticizmus) feloldása volt. Közös értékeinkre (demokráca, emberi jogok) alapozva, a nemzeti szintet meghaladva konstruktív megoldásokat javasoltunk az Európai jövő építésére.A találkozó eredményeinek értékelése, vitafórum lezárása: A résztvevők értékelték a találkozó eredményeit, ajánlásokat tettek a disszeminációra, a következő évi programok helyszíneire, időpontjaira, feldolgozandó témáira.

 

Ziua numelui

2020. március 30. Hétfő
Zalán

 

Visit Harghita

Hargitai megyenapok

Punkosdre hangolva

Tájékoztató terület alapú támogatásokra

Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a terület alapú - és állat támogatással kapcsolatos információkat a következő weboldalakon találnak:

www.madr.ro
www.pndr.ro
www.rndr.ro
www.afir.info
www.apia.org.ro

Kápolna

IMG 6863 Kicsi

Strategia de dezvoltare 2015 - 2020

Campanie de informare şi pregătire a populaţiei

cutremur