MagyarRomán

Anunțuri

19
Sep 14

ANUNŢ de organizare a licitaţiei publice cu ocazia vânzării unei mase lemnoase 22. octombrie 2014

HIRDETÉS

 

Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala 2014. október 22–én délelõtt 10:00 órakor, a 85/2004-es Kormány Határozat rendelkezései értelmében, amely szabályozza a köztulajdonban levõ erdõalapból származó faanyag eladását a tulajdonos által a gazdasági egységeknek, nyílt kikiáltásos árverést szervez 54 m3 egészségügyi vágásból, valamint 173 m3 gyérítésből származó famennyiség eladására, a Libán Magánerdészet székhelyén.

Az árverésen azon jogi személyek képviselõi vehetnek részt, akik legalább 5 nappal az árverés előtt leteszik az elõválogatási dokumentációt. Az elõválogatás október 17-én 10:00 órától lesz a Polgármesteri Hivatal székhelyén.

A vágterek listája:

- 8. sz. UP, 2A Ua, 23,00 ha - 10 m3, 3A Ua, 130 ha - 15 m3, 3B Ua, 4,40 ha - 4 m3, 7G Ua, 2,90 ha - 29 m3, - 1209 számú Értékakta
- 8 sz. UP, 1 Ua 8,0 ha - 178 m3, - 361 számú Értékakta

Fafaj:

- egészségügyi vágás: lucfenyõ, erdei fenyő, vadcseresznye
- gyérítés: lucfenyő, gyertyán, bükk, kocsánytalan tölgy, egyéb elegy fajok

Kiinduló ár: 160 lej/m³, valamint lej 40 lej/m³.

Ajánlattétel léptéke: 5%

Részvételi díj: 50 lej

További információkért az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni: 0266 – 247601, 0266 – 247524 (Polgármesteri Hivatal), 0266 – 241192 (Libán Magánerdészet), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal székhelyén: Kápolnásfalu, 352 szám, illetve a Libán Magánerdészet székhelyén: Zetelaka, 1313 szám.

 

Kápolnásfalu, 2014. szeptember 19.

 

 

Polgármester

Benedek László

18
Iun 14

Anunţ - concurs

Primăria COMUNEI CĂPÎLNIŢA, judeţul Harghita

organizează concurs recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul de administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Căpîlniţa,

 

Condiţii de participare:

-          studii universitare de licenţă absolvită cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea: DREPT

-          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani;

-          cunoaşterea limbii române şi maghiare;

-          cunoştinţe de operare pe calculator;

-          abilităţi de comunicare;

 

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte :

cerere de înscriere la concurs;

curriculum vitae ;

copiile diplomelor de studii ;

copia carnetului de muncă ; adeverinţă care atestă vechimea în muncă

cazier judiciar ;

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;

copia actului de identitate ;

declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică;

 

Dosarele de înscriere se depun până la data de 11 iulie 2014, orele 12.00.

Concursul va avea loc în data de 21, 23 iulie 2014 ora 09.00.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentului financiar-contabil, salarizare, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Căpîlniţa sau la nr. de Telefon: + 40 – 266 – 247.524.

29
Mai 14

Anunţ de participare pentru finanţări nerambursabile

În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Căpîlniţa pe unul 2014 în baza Legii nr. 350 din 2 decmbrie 2005.

Autoritatea finanţatoare, Comuna Căpîlniţa, cu sediul în Căpîlniţa, nr. 352, cod fiscal 4367914, telefon: 0266/247601, fax: 0266/247524, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2014.

În perioada 1. iunie - 30. iunie 2014, Primăria comunei Căpîlniţa lansează, sesiunea de selecţie a proiectelor de care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Căpîlniţa pe ariul 2014, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Pe plan local, acordarea de finantări nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Căpîlniţa este reglementat de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Căpîlniţa pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2014, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei comunei Căpîlniţa, la adresa www.kapolnasfalu.ro, secţiunea "Proiecte de hotărări şi Hotărări 2014", H.C.L. nr. 17/31.03.2014 sau la registratura Primăriei comunei Căpîlniţa.

Ghidul se aplica solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Căpîlniţa. Din bugetul local al Comunei Căpîlniţa vor fi finanţate proiecte de interes public în domeniile: tineret, protecţia mediului, sport, cultura şi social.

Cererile de finanţare, întocmite conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, se vor depune la Registratura Primăriei comunei Căpîlniţa, situată în localitatea Căpîlniţa, nr. 352.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabile de la bugetul local al Comunei Căpîlniţa este 30. iunie 2014, ora 14,00.
Selecţia de evaluare a proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigitătorilor urmând să fie aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Căpîlniţa.

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei comunei Capîlniţa, situat în Căpîlniţa, nr. 352, tel: 0266/247601, fax: 0266/247524.

Anunţul oficial poate fi vizualitat aici.

09
Dec 13

Nyílt kikiáltásos árverés lucfenyő eladására

Újsághirdetés


Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala 2013. december 20–án délelőtt 10,ºº órától nyílt kikiáltásos árverésen értékesít 592 m³ egészségügyi bélyegzésből származó lucfenyőt a Zetelaka-Libán Magán Erdőgondnokság székhelyén.
Az árverésen azon jogi személyek képviselői vehetnek részt, akik legalább 3 nappal az árverés előtt leteszik az előválogatási dokumentációt. Az előválogatás december 17-én 10,ºº órától lesz a Polgármesteri Hivatal székhelyén.
Érvénytelen árverés esetén, az eladásra szánt faanyag a fenti dátumon, 11,⁰⁰ órakor, közvetlen tárgyalás útján értékesítődik
Az árveréssel kapcsolatosan érdeklődni lehet: a 0266 – 247601, a 0266 – 241192 telefonszámokon, a Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza e-mail címen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal székhelyén: Kápolnásfalu, 352 szám alatt.

Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala

28
Nov 13
Ultima actualizare în 09 Decembrie 2013

ANUNŢ de organizare a licitaţiei publice cu ocazia vânzării unei mase lemnoase

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA CĂPÎLNIŢA

CONSILIUL LOCAL

ANUNŢ

de organizare a licitaţiei publice cu ocazia vânzării unei mase lemnoase

din proprietatea Consiliului Local al comunei Căpîlniţa


În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţi economici, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2006, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către operatorii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 Consiliul Local al comunei Căpîlniţa organizează licitaţie cu strigare pentru vânzarea a 592 m3 de masă lemnosă constituind produs accidental I şi produs accidental II .

Data licitaţiei: 9 decembrie 2013, ora 10,ºº

Data depunerii documentaţiei de preselecţie de către agenţii economici: până la 6. decembrie 2013

Data preselecţiei: 6 decembrie 2013, ora 10,ºº

Lista partizilor:

- UP Căpîlniţa – Kapolnasi, UA 2A, 3A, 4A, 5A, 7G 41,30 ha, 543 m³, APV nr. 1001/1

- UP Căpîlniţa – Kapolnasi, UA 3B, 7F, 5C, 2B 13,50 ha, 49 m³, APV nr. 1001/2

Grupa de specii: Molid, gorun, pin silvestru

Preţul de începere a licitaţiei este: 130 lei/ - APV 1001/1, 50 lei/ - APV 1001/2

Treapta de licitare: 5%

Tarif de participare la licitaţie: 50 lei

Pentu informaţii suplimentare contactaţi-ne la nr. de telefon: 0266/247601, 0266/247524, sau 0266 – 241192 (Ocol Silvic Particular Liban) sau personal la sediul Primăriei comunei Căpîlniţa.

Căpîlniţa, la 27 noiembrie 2013

Primar,

Benedek László

Afişat azi, 28.11.2013.

Mai multe articole..

Pagina 20 din 21

<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următor > Sfârşit >>

Adománygyűjtés: Segítsünk együtt!

A koronavírus terjedésével párhuzamosan humanitárius szükségletként jelentkezik, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe került embertársaink és kórházaink megsegítésére adománygyűjtést szervezzünk.

Bővebb információért kattintson ide.

Proiectul SIPOCA 35

SIPOCA 35 imagine banner

Europe for Citizens

europe for citizens logo

Vizitatori online

Avem 36 vizitatori online

Látogatók

1201303
MaMa316
ÖsszesenÖsszesen1201303

Testvértelepülés

Bercel

Gyöngyössolymos

Kápolna

Kötegyán

Ziua numelui

2020. szeptember 26. Szombat
Jusztina, Pál

 

Visit Harghita

Hargitai megyenapok

Punkosdre hangolva

Tájékoztató terület alapú támogatásokra

Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a terület alapú - és állat támogatással kapcsolatos információkat a következő weboldalakon találnak:

www.madr.ro
www.pndr.ro
www.rndr.ro
www.afir.info
www.apia.org.ro

Kápolnásfalu szép nyelve

kapolnasfalu szep nyelve

Elkészült Kápolnásfalu szép nyelvének internetes bemutatása.

Bővebb információért kattintson a képre.

Kápolna

IMG 6863 Kicsi

Strategia de dezvoltare 2015 - 2020

Campanie de informare şi pregătire a populaţiei

cutremur