MagyarRomán

Categoria Primărie

Strategia de dezvoltare a comunei Căpîlnița 2015 - 2020

Pentru vizualizarea conținutului faceți click pe imagine.

19
Feb 15

Buget 2015

Bugetul local al comunei Căpîlniţa pe anul 2015.

Bugetul aprobat împreună cu Hotărâre se poate vizualiza în format PDF.

05
Feb 15

Declaraţie de aderare

Anexa nr. 1
la Dispoziţia nr. 46/2013

DECLARAŢIE DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategie Naaţionale Anticorupţie 2012-2015

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 215/2012, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015;
Primarul Comunei Căpîlniţa în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul comunei Căpîlniţa, asumându-şi valorile fundamentale, şi principiile promovate de către Strategiea Naţională Anticorupţie pe perioada 2012 - 2015 şi recunoscând importanţa obieitivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 - 2015 precum şi a mecanismului de monitorizare a acestuia;

 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE:

 

Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă şi îşi exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie.
În acest sens, conducerea şi personalul instituţiei aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 - 2015 aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susţinând toate demersurile anticorupţie şi măsurile de promovare a integrităţii instituţionale.

Având ca repere principalele valori fundamentale şi principiile promovate de SNA conducerea şi personalul instituţiei se obligă să declare orice interlese personale care pot veni in contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, să considere interesul public mai presus de orice alt interes in îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească de prerogativele funcţiei publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate. Totodată, aceştua se obligă să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.

PRIMARUL COMUNEI CĂPÎLNIŢA
Benedek László

Documentul original se poate vizualizat aici:

declaratie de aderare SNA

02
Iul 14

Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale în COMUNA CĂPÎLNIŢA

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Căpîlniţa, din data de 02.07.2014 a fost aprobată Hotărâre nr. 29/2014 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în COMUNA CĂPÎLNIŢA, care stabileste cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea si desfasurarea de activitatilor de lunga durata, sezoniere si ocazionale in zone publice din Comuna Căpîlniţa, judeţul Harghita, a cărei respectare este obligatorie pentru toate persoanele fizice/juridice care desfăşoară şi doresc să desfăsoare o asemenea activitate în comuna Căpîlniţa.Prevederile regulamentului se aplica: agentilor economici – persoane fizice sau juridice autorizate care desfasoara activitati sociale, sportive, comerciale, sau presteaza servicii catre populatie: producatorilor directi, comerciantilor, organizatiilor fără scop lucrativ, institutiilor publice, în zonele publice din Comuna Căpîlniţa.
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, hotărârea devine obligatorie şi produce efecte de la data prezentei aducere la cunoştinţă publică. Nerespectarea prevederilor regulamentului constituie contravenţie, iar constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliţia Locală precum şi de persoane împuternicite prin dispoziţie de Primar.

Aici puteţi vizualiza textul REGULAMENTULUI.

Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al CLSU Căpîlniţa

Click pe imagine pentru a vedea planul.

 

Mai multe articole..

Pagina 2 din 4

<< Început < Anterior 1 2 3 4 Următor > Sfârşit >>

Proiectul SIPOCA 35

SIPOCA 35 imagine banner

Europe for Citizens

europe for citizens logo

Vizitatori online

Avem 9 vizitatori online

Látogatók

1115076
MaMa121
ÖsszesenÖsszesen1115076

Testvértelepülés

Bercel

Gyöngyössolymos

Kápolna

Kötegyán

Ziua numelui

2020. február 26. Szerda
Géza, Alexander

 

Visit Harghita

Hargitai megyenapok

Punkosdre hangolva

Tájékoztató terület alapú támogatásokra

Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a terület alapú - és állat támogatással kapcsolatos információkat a következő weboldalakon találnak:

www.madr.ro
www.pndr.ro
www.rndr.ro
www.afir.info
www.apia.org.ro

Kápolnásfalu szép nyelve

kapolnasfalu szep nyelve

Elkészült Kápolnásfalu szép nyelvének internetes bemutatása.

Bővebb információért kattintson a képre.

Kápolna

IMG 6863 Kicsi

Strategia de dezvoltare 2015 - 2020

Campanie de informare şi pregătire a populaţiei

cutremur