MagyarRomán

Pályázati felhívások

Anunţ de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Comunei Căpâlnița pentru activităţi nonprofit de interes general

Autoritatea finanţatoare: Comuna Căpâlnița, cu sediul în Căpâlnița, nr. 352, cod poştal 537030, Jud. Harghita , Cod Fiscal 4367914, tel/fax. 0266-247601, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021.

Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă:

-        Legea 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile  publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările ulterioare

Suma totală alocată în vederea finanţării activităţilor nonprofit de interes general este de  20.000,00 lei, aprobată prin H.C.L. nr. 22/2021 privind aprobarea Progamului anual de acordare de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Comunei Căpâlnița pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes general și a Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare, repartizate astfel:

 

1. Activități sportive: 5.000,00 lei.

2. Culte religioase: 5.000,00 lei

3. Activități pentru tineret: 5.000,00 lei

4. Activități culturale: 5.000,00 lei

 

Comuna Căpâlnița organizează o singură sesiune de selecție de proiecte

Durata finanţării: exerciţiul financiar 2021

 

Categorii de solicitanţi de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local:  persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii şi fundaţii cu activitate nonprofit cu activitate  în domeniile respective, constituite conform legii.

Data limită de depunere a propunerilor de proiecte:  19.07.2021, ora 12:00

Perioada de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este 20.07.2021-30.07.2021

Cererea de finanţare şi Ghidul solicitantului, sunt puse la dispoziţia solicitanţilor la sediul Comunei Căpâlnița, adresa Comuna Căpâlnița, nr. 352 sau pe site-ul instituţieiwww.kapolnasfalu.ro            

Anunț rezultat

07
Iun 19

Anunţ de participare pentru solicitarea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2019

A támogató intézmény megnevezése: Kápolnásfalu Község, Kápolnásfalu 352 szám, adó szám: 4367914, tel/fax: 0266/247601, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló  350 / 2005 - ös törvény, a 19/2019-es Határozat

Pályázhatnak: a román törvények szerint létrehozott és bejegyzett non-profit, jogi- és fizikai személyek, egyesületek, alapítványok és egyházak.

Támogatott tevékenységek:
Ifjúsági-, sport-, és vallási téren kifejtett tevékenységeket, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok és egyházak szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez.

A 2019-es évre előirányzott keretösszeg:
•   Sporttevékenységeket támogató program: 20.000 lej
•    vallási tevékenységeket támogató program: 10.000 lej
•    fjúsági tevékenységeket támogató program: 5000 lej

A program futamideje: a 2019-es év.
A pályázatok leadási módozata és határideje:
A pályázatokat Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatalának iktatójában lehet benyújtani, Kápolnásfalu 352 szám, Hargita megye, leadási határidő: 2019. július 15, 12:00 óra.

A pályázatok értékelését és elbírálását: polgármesteri rendelettel kinevezett bizottság végzi, 2019. július 16. - 2019. július 25. közötti időszakban.

A vissza nem térítendő támogatás ígénylséshez szükséges formanyomtatványok, valamint a pályázati útmutató letölthető a hivatal honlapjáról: www.kapolnasfalu.ro.

A pályázati felhívás Románia Hivatalos Közlönyének, VI. rész, 86/31.05.2019-es számában volt meghirdetve.

A pályázati felhívás hivatalos változata megtekinthető pdf formátumban, ide kattintva.

 

Aici puteţi descărca ghidul şi formularele:

Anexa 1 la GHID  Pachet sport.doc

Anexa 2 la GHID Pachet culte religioase.doc

Anexa 3 la GHID  Pachet tineri.doc

HCL 19 din 2019 program anual de finantare si GHID.pdf

09
Iul 14

Proces verbal

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CĂPÎLNIŢA
Comisia de evaluare şi selecţionare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

 

PROCES VERBAL

atribuirea  contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2014.

Comisia de evaluare şi selecţionare, numită prin Dispoziţia primarului nr. 67/2014, s-a întrunit azi 09.07.2014, în vederea evaluării cererilor de finanţare nerambursabile depuse de solicitanţi şi a aprobării proiectelor declarate cîştigătoare în baza evaluării propunerilor de proiect depuse de către solicitanţii de finanţare, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, stabilite de Legea nr. 350/2005 şi prin procedura privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activităţi de nonprofit de interes local, conform dispoziţiilor Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Comunei Căpîlniţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local, aprobat prin HCL nr.1712014.

.................

Procesul verbal poate fi vizualizat aici.

29
Mai 14

Pályázati felhívás vissza nem téritendő támogatás ígénylésére Kápolnásfaluban

A támogató intézmény megnevezése: Kápolnásfalu  Helyi Tanácsa, Kápolnásfalu 352 szám, adó szám: 4367914, tel: 0266/247601, fax: 0266 / 247524, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Pályázhatnak: a román törvények szerint létrehozott és bejegyzett jogi- és fizikai személyek, Kápolnásfalu területén ifjúsági-, környezetvédelmi-, sport-, kulturális- és szociális tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.
Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló  350 / 2005 - ös törvény.

Támogatott tevékenységek:
Ifjúsági-, környezetvédelmi-, sport-, kulturális- és szociális téren kifejtett tevékenységeket, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok és egyházak szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez, valamint az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályálzatokhoz, abban az esetben ha a pályázat tárgya nem profittermelő tevékenység.

A 2014-es évre előirányzott keretösszeg:
•    Ifjúsági tevékenységeket támogató program: 1000 lej
•    Környezetvédelmi tevékenységeket támogató program: 3000 lej
•    Sporttevékenységeket támogató program: 5000 lej
•    Kulturális tevékenységeket támogató program: 15.000 lej
•    Szociális tevékenységeket támogató program: 4000 lej

A program futamideje: a 2014-es év.
A pályázatok leadási módozata és határideje:
A pályázatokat Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatalának iktatójában lehet benyújtani, Kápolnásfalu 352 szám, adószám 4367914, tel: 0266/247601, fax: 0266 / 247524, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Leadási határidő: 2014. Június 30, 14:00 óra.

A vissza nem téritendő támogatás az ifjúsági-, környezetvédelmi-, sport-, kulturális- és szociális programok  támogatásával kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap apapján ígényelhető, amely a http://www.kapolnasfalu.ro/Hatarozatok/2014/H.C.L.17.pdf oldalon megtalálható, illetve, amelyet Kápolásfalu Polgármesteri Hivatalának székhelyéről lehet beszerezni (Kápolásfalu 352 szám, tel: 0266/247601, fax: 0266 / 247524, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

A pályázati felhívás hivatalos változata megtekinthető pdf formátumban, ide kattintva.

Adománygyűjtés: Segítsünk együtt!

A koronavírus terjedésével párhuzamosan humanitárius szükségletként jelentkezik, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe került embertársaink és kórházaink megsegítésére adománygyűjtést szervezzünk.

Bővebb információért kattintson ide.

Proiectul SIPOCA 35

SIPOCA 35 imagine banner

Europe for Citizens

europe for citizens logo

Vizitatori online

Avem 26 vizitatori online

Látogatók

2058386
MaMa325
ÖsszesenÖsszesen2058386

Testvértelepülés

Bercel

Gyöngyössolymos

Kápolna

Kötegyán

Ziua numelui

2024. június 17. Hétfő
Laura, Alida

 

Kápolnásfalu nevének történelmi, levéltári említései Jónás Attila, Kápolnásfalu elszármazottja gyűjtése nyomán

Letölthető dokumentum:

Kápolnásfalu-története.docx

Visit Harghita

Hargitai megyenapok

Punkosdre hangolva

Tájékoztató terület alapú támogatásokra

Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a terület alapú - és állat támogatással kapcsolatos információkat a következő weboldalakon találnak:

www.madr.ro
www.pndr.ro
www.rndr.ro
www.afir.info
www.apia.org.ro

Kápolna

IMG 6863 Kicsi

Strategia de dezvoltare 2015 - 2020

Campanie de informare şi pregătire a populaţiei

cutremur